Våler 1000 år!

Bli med på feiringen av det likeste stelle på jord!

Gjennom hele 2022 vil vi belyse og formidle Vålers samfunnshistorie de siste 1000 år, hva Våler har vært og hva Våler er i dag. På den måten ønsker vi å legge et godt grunnlag for hvordan vi fremover, i fellesskap, kan skape et bærekraftig og innovativt lokalsamfunn, et sted der vi alle kan trives og leve gode liv.

Vår ambisjon er å skape en inkluderende og samtidsrelevant jubileumsfeiring, både lokalt og nasjonalt. 

Velkommen til jubileumsår!

Åpning av jubileumsåret 2022 Lørdag 29. januar kl 17:00

Oppstart av jubileumsåret. 

Vinterfesten

Våler kommune og kulturkontoret arrangerer Vinterfestival for 16. gang. 

Minnestedet for Mariakirken

Kirkested og gravplass fra 1022 til 1805

Kommende arrangementer

Kulturminner i Våler

Bla til toppen