1 million til 1000 års jubileet i Våler!

Kultur- og likestillingsdepartementet har innvilget 1 million til  gjennomføring av jubileet  Våler i 1000 år. Dette er en del av det store Nasjonaljubileet 2030 - Norge i tusen år.

1 million til 1000 års jubileet i Våler!

Engangstilskuddet skal brukes til markeringen av tusenårsjubileet i tråd med det allerede planlagte programmet.

Vi vil gjennomføre en rekke arrangementer for å minnes og vise virkningshistorien av Olav den helliges besøk i Våler i 1022 og olavsarven, lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi vil også belyse vålersamfunnets utvikling gjennom 1000 år og vårt mål er at det skal bli en markering som setter varige spor. Det vil blant annet bli utstillinger, seminarer, vandringer, vanderspel, omvisninger, konserter samt innbyggerdager der lag og foreninger er aktivt involvert.  Vi håper at alle aktiviteter og arrangementer gjennom dette året vil bidra til å skape stolthet rundt bygda vår og vår historie.
Jubileet har fokus både på fortid, nåtid og framtid.

Komiteen for jubileet har langt ned et stort arbeid i å søke midler fra ulike kilder.
For å komme helt i mål er vi fremdeles avhengig av ytterligere ekstern finansiering.

Den store tildelingen fra departementet gjør at vi kan gjennomføre mye av programmet slik vi har planlagt og vi er veldig glade for den støtten og anerkjennelsen departementet viser Våler og jubileet.

Bla til toppen