Stolpejakt

Stolpejakt

Gjennom hele jubileumsåret, vil det legges opp til at en rekke historiske og kulturelle steder i kommunen kan besøkes. Her vil du kunne finne informasjon av historisk verdi og slik få muligheten til å bli bedre kjent med flere deler av kommunen.

Prosjektet vil også ha en klar folkehelseverdi, da den oppfordrer til at man vandrer til historiske steder som feks Blåenga, Kjerkehøgda, steinalderboplasser ved Kynna og andre steder beskrevet i Tusenårsmerket.

Det vil og bli laget et hefte, slik at du kan motta et stempel for hvert sted du besøker. Alle som deltar på dette, vil ved avlevering av heftet, være med i trekningen av flotte premier. Dette håper vi vil kunne bli en fast aktivitet for kommunens innbyggere og besøkende i kommende år. Prosjektet er et samarbeid mellom frivillige, DNT Solør, lokalt næringsliv og kommunen.

1 million til 1000 års jubileet i Våler!

28 februar 2022

Kultur- og likestillingsdepartementet har innvilget 1 million til  gjennomføring av jubileet  Våler i 1000 år. Dette er en del av det store Nasjonaljubileet 2030 - Norge i tusen år.

Bla til toppen