Olavskilden

Kilden der Olav stod da han skjøt pila, ble kalt Olavskilden. Gjennom århundrene har den blitt tillagt kraft som kunne skape undere og syke ofret penger eller sølv for å få bli helbredet. På høytidsdager var det om å gjøre å være den første som kunne vanne hesten sin der.

Olavskilden i Våler er fortsatt å finne, men har knapt nok en markering i dag. Våler kommune har påtatt seg ansvaret med å sette i stand Olavskilden. I tillegg legges det en tursti til kilden, som også vil gå videre til en av villavegene i området og danne en rundløype. Det er gjort avtale med anleggslinja på Solør videregående skole om bistand til arbeidet og en lokal tømrer er forespurt om restaureringen av selve kilden.

Bla til toppen