Olavsspenningen

Jernspenningen som kong Olav ga til bygda vår ved besøket i 1022, er nå i Oldssakssamlingen i Oslo. Den er i god stand og blir, med sin spesielle låsanordning, vist til som en typisk olavsspenning. Jernspenningen hadde sittet i grima som kongens hest ble bundet med og har form etter vidjespenningen.

I forbindelse med jubileet er det tatt initiativ til å få laget en etterligning av Olavsspenningen. Denne kommer til finne sin plass i Våler kirke og blir bygdas relikvie, til minne om det historiske besøket som fant sted for 1000 år siden. Den lokale gullsmeden, Janne-Mari Negård, samarbeider med en kunstsmed om oppgaven.

Bla til toppen