Vålerkirkens gjenstandssamling

Gjennom tidene er det samlet en rekke gjenstander som kan knyttes til Vålers kirkehistorie gjennom århundrer. Mange av gjenstandene ble reddet fra bannen i korskirken da den brant ned i 2009. Bare fåtall av disse er gitt plass i nye Våler kirke, mens resten oppbevares på flere steder i kommunen. Det er derfor behov for en trygg og langsiktig lagring av disse gjenstandene, og en samlet forvaltning. Med nyåpnet bibliotek og nye lokaler for kommunens kulturavdeling, kan kirken nå disponere hele bygget som huser kirkekontoret og andre etasje i dette bygget egner seg godt for gjenstandsoppbevaring.

Bla til toppen