Program for hele 2022:

Lørdag 29.1 kl 17 Åpning av Jubileumsåret 2022 

Fredag 28.1 - søndag 6.2: Vinterfesten

Søndag 30.1: Vinterfestgudstjeneste

Søndag 20.3: Salmekveld

Søndag 3.4: Folketonemesse

 

Olavsvikua 18 - 24 mai 2022

Onsdag 18.5: Åpningskonsert - Fanfare til Våler

Torsdag 19.5: Utstillingsåpning

Lørdag 21.5: Faglig seminar: Olav – vikingkonge og helgen

Søndag 22.5: Jubileumsgudstjeneste

Mandag 23.5: Pilegrimsvandringer Lisbettangen – Våler kirke   

Tirsdag 24.5: Avslutningskonsert - Lovsang til Våler

 

Innbyggerfest og kunstfestival, 25 - 29 mai

Onsdag 25.5: 1000-års Pub

Torsdag 26.5. – søndag 29.5:  Kunstfestival

Fredag 27.5: Gratiskonsert med Ramón og åpen natt for ungdom

Fredag og lørdag 28.5: Innbyggerfest i Våler sentrum

 

Sommer:

Fredag 17.6: Pilegrimsvandring Sørsåsberget/Kjerkhøgda

Våler gjennom 1000 år Omvisninger på ulike steder av historisk interesse

Sommerkonserter

Søndag 26.6: Historisk gudstjeneste med liturgi fra kirkevigslingen i 1806

Fredag 29.7: Olsokgudstjeneste

 

Høsten:

Onsdag 31.8. – søndag 4.9: Vandrespill "Våler 1000 år" med Teater i Glåmdal

Søndag 11.9 – søndag 25.9: Orgelfestival 

Søndag 25.9: Festival-/høsttakkegudstjeneste

Søndag 23.10: Vålerkveld. Vålermusikere spiller vålermusikk

Torsdag 27.10: Temamøte om kirkebranner

Fredag 11.11: Fra Olavspil til ny driv

Fredag 23.12: Midnattskonsert – avslutning av jubileumsåret

Bla til toppen