Folketonemesse

Søndag 3. april kl. 11.00 er det folketonemesse i Våler kirke.

En gruppe folkemusikere fra Elverum spellemannslag vil delta, og det blir også med folkedansere. Et barn blir båret til dåpen, og det blir bånsull og andre sanginnslag, og danserne vil danse til noen av salmene. Folkemusikken vil sette sitt preg på hele gudstjenesten, og det er den lokale sang- og musikktradisjonen som står i sentrum. Gudstjenesten er et av arrangementene knyttet til 1000-årsjubileet. Vel møtt til denne spesielle gudstjenesten!

Folketonemesse

Litt om folkemusikken i Solørbygdene og Finnskogen

Av Berit Østmoen

Folkemusikken har hatt sin naturlige tilhørighet i Solør som i resten av landet. Musikk og sang har vært en naturlig del av livet på bygdene ved ulike anledninger.

I festlige anledninger som bryllup har det tradisjonelt blitt spilt for brudeparet på vei til kirken og i kirken. Det viktigste instrumentet var fela. Historien forteller at ikke alle var like begeistret for at det ble spilt felemusikk under gudstjenesten, dette skyldtes nok at noen kalte fela et «Djævelens Redskap» fordi instrumentet ble brukt til dansemusikk.

Dette speiles også i titlene på bygdedansen pols som kan ha spenstige navn som «Puken i kjerkjetårnet» og «da den vonde såg at Gruekjerkja brann».

At fela ble brukt i kirken er nok riktig, og også at å spille i kirken kunne være en ublid oppgave. Om Ole Kvisler fra Hof fortelles det at det hendte at han forfrøs hendene i kirken før kirken hadde fått ovn.

Solør er kjent for å ha fostret flere spellemenn, og fra Våler kan nevnes Jakob Eriksen Bråten, også kalt Halte-Jakob som levde på 1800-tallet. Adolf Haldammen og Magne Halberget bodde i Gravberget. Gustav Kåterud var både sanger og spellemann, det samme gjaldt Adolf Haldammen.

De religiøse folketonene er en viktig del av folkemusikken. Salmesang har lange tradisjoner tilbake til, for eksempel, Thomas Kingo, Dorothe Engelbretsdotter og Petter Dass. Bygdesangerne tilpasset de originale melodiene, og satte sitt personlige preg på sangen.

I Solørbygdene var det lite igjen av melodier til den eldste salmediktninga (O.M. Sandvik.: Øvre Solør alminnelige Historie for Hof, Åsnes og Våler), men det er rikt sangstoff som bånsuller, setermelodier og viser. Mens instrumentalmusikken har levd mer offentlig gjennom dansespilling, har sangen blitt brukt mer innenfor husets fire vegger. Av lokale sangere fra Våler kan nevnes Karen Karlsen, Kaisa Madson Kynbråten fra Risberget og Martine Mastorpet.

Et viktig mål med å arrangere folkemusikkmesse er å holde i hevd og verdsette den gamle sangen og musikken. Kirkerommet inviterer til et fellesskap der vi kan samles og glede oss over vår egen lokale kultur.

Når vi nå får gleden av å delta på folkemusikkmesse i Våler kirke, er det den lokale sang- og musikktradisjonen som står i sentrum.

Bla til toppen