Faglig seminar

Olav - vikingkonge og helgen

VELKOMMEN TIL SEMINAR I VÅLER KIRKE I SOLØR LØRDAG 21. MAI KL. 10.00-16.00

Olav - vikingkonge og helgen

På kong Olavs kristningsferd i 1022 dro han fra Romerike «østover til Solør og kristnet den bygden», skriver Snorre Sturlasson. I kjølvannet av kongens besøk ble det bygd kirke på det stedet der pila fra kongens bue traff bakken, i et vål (en kvisthaug) like ved Glomma. Kongens besøk er opphavet både til Vålers kirkehistorie og bygdas allmenne historie. I 2022 feirer vi 1000-årsjubileum for denne begivenheten gjennom et omfattende program.

I dette programmet inngår også dette seminaret der en rekke fagfolk vil belyse Olavs betydning lokalt, nasjonalt og internasjonal både i hans samtid, opp gjennom historien, i vår samtid og i et framtidsperspektiv.

Øystein Morten: Vikingkongen Olav

Gro Steinsland: Hellig Olav i nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Hallgeir Elstad: Olavsarven i norsk kirkehistorie etter reformasjonen

Arne Bakken: Nedslag av olavsarven i folkeliv og folketradisjon

Geir Thomas Risåsen: Den lokale olavstradisjonen

Idar Kjølsvik: Olavsarven og dens relevans for vår samtid og for framtida

Hver foredragsholder vil ha et innlegg på ca 30 min, som etterfølges av spørsmål og kommentarer fra salen.

Det serveres forfriskninger og lunsj, og det er mulighet for omvisning i utstillingen av gjenstander fra Vålers kirkehistorie som står i kirken under jubileet.

Pris for seminaret (inkl. lunsj) er kr 300/kr 200 for studenter.

Påmelding innen 20. mai til

sokneprest Einar Vannebo (sokneprest@vis.kommune.no; tlf. 95 81 04 41)

 

Bidragsytere under seminaret:
Øystein Morten, religionshistoriker og sakprosaforfatter. Har skrevet fire bøker om norske sagakonger.

Gro Steinsland, professor emerita med vikingtid og nordisk middelalder som spesialfelt. Omfattende forfatterskap om norrøn religion og olavsskikkelsen.

Hallgeir Elstad, professor i kirkehistorie med en rekke bøker og artikler innenfor fagfeltet.

Arne Bakken, tidligere pilegrimsprest, som har arbeidet mye med olavsarven og pilegrimstradisjonen

Geir Thomas Risåsen, konservator ved Norsk folkemuseum og lokal vålerspesialist

Idar Kjølsvik, professor med nær tilknytning til Stiklestad nasjonale kultursenter, har arbeidet mye med olavstradisjonens relevans i dagens samfunn

Bla til toppen