Temamøte om kirkebranner

Torsdag 27. oktober kl. 18.00 (NB: merk tidspunkt) holdes et temamøte om kirkebranner i Våler kirke.

Temamøte om kirkebranner
To store kirkebranner har satt sitt preg på Solør. I 1822 brant Grue kirke, og 116 mennesker mistet livet. I år markeres 200-årsminnet for tragedien, som har preget bygda opp gjennom årene. I 2009 brant Våler kirke. Heldigvis gikk ingen menneskeliv tapt, men denne brannen har også satt dype spor.
Grue 2022 og Våler 1000 år arrangerer et felles temamøte om kirkebranner og deres innvirkning på et lokalsamfunn. Ingrid Staurheim, som har skrevet doktoravhandling om temaet, innleder. Det blir lett bevertning. Ingen inngangspenger.
Bla til toppen